divendres, 24 de juliol de 2009

Tema 9.- Partits alternatius al PP i al PSOE a Alacant ciutat

Com són les plataformes i els moviments alternatius al PPSOE en les eleccions, quants resultats trauen, com és el seu esdevenir electoral al llarg del temps, quines mancances pateixen, què hi hagué d’alacantí i valencià (no només en allò lingüístic sinó com a sensibilitat) en els xicotets partits i grups presentats a les municipals.


Luis Moreno (Estudiant de Filologia a la Universitat d'Alacant)

Hi tractaré diversos partits amb components valencianistes: EUPV, BLOC, UV, ERPV,CVa, VA. Parlaré de la seua evolució electoral així com dels elements positius i mancances que pateixen i, finalment, dels ingredients alacantinistes i valencianistes que presenten.


1. ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ


Elements positius:


- EUPV posseeix seu a Alacant ciutat (Carrer Pintor Murillo), així com en dues localitats molt properes a Alacant ciutat: San Vicent, San Joan i Mutxamel.


- Administren una web pròpia a banda de IU. A més a més, tenen un blog que actualitzen constantment dels Joves d’Esquerra Unida de la comarca de l’Alacantí.


- A causa que tenen representació autonòmica, poden portar problemes concrets de la ciutat d’Alacant a les Corts i, si més no, fer que en quede constància.


Elements negatius:


- No tenen cap diari alacantí proper a la seua ideologia que els publique de forma constant els seus comunicats de premsa; és a dir, que han d’esperar a veure si algun periòdic les publica. El mateix problema tenen amb les televisions locals, ja que no disposen del control de cap televisió local ni tampoc de TVE que, per exemple, en el seus talls del migdia emeten un informatiu per al País Valencià i de passada toquen temes d’Alacant ciutat.


- En aquesta legislatura municipal, al no tindre cap representació al consistori alacantí, deixaran de reben ajuts econòmics així com una pèrdua de poder en els mitjans de comunicació en general i en diverses associacions cíviques, ja que al tindre aquesta manca de representació, no poden portar les seues propostes als diversos plens municipals com a partit polític.


Elements valencianistes i alacantinistes:


- Tot i que el seu objectiu fonamental siga: “la transformació de la societat, acabant amb el capitalisme generador de desigualtats i d’explotació dels éssers humans” (Estatuts aprovats per la X Assemblea) també ho és “contribuir a la vertebració del País Valencià”.


- Sobre l’ idioma valencià, podem concloure que EU sí que a la província de València i a la de Castelló el fan servir i el promocionen i, a més a més, a nivell de país també, ja siga en congressos d’EU, a les Corts generalment s’expressen en valencià i presenten iniciatives per a promocionar i defensar la nostra llengua però a Alacant ciutat no el defensen amb la intensitat que cal.


2. BLOC (BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ)


Elements forts:


- Disposa d’una seu compartida amb Iniciativa al centre d’Alacant. També té un alliberat i diverses persones que treballen diàriament en el partit.


- Té una web específica per als temes concrets d’Alacant i de l’Alacantí.


- Per primera vegada des de la seua fundació, el BLOC té representació autonòmica a les Corts en el grup Compromís pel País Valencià. Tot i que no siga en les millors condicions.


- Amb el món sindical (sobretot al de l’ensenyament) tenen forts enllaços sobretot al STEPV.


Elements febles (mancances):


- A Alacant ciutat no hi ha un sentiment valencianista arrelat. En alguns punts concrets sí que ho podem trobar però arribats a les eleccions municipals amb una població tan nombrosa com l’alacantina resulta impossible arribar amb aquestos vots a superar la tanca del 5% local.


- El fet que a Alacant ciutat pràcticament no es parle valencià origina que una formació o plataforma que defense aquesta llengua puga tindre un cert rebuig social.


Components valencianistes i alacantinistes:


- Es tracta d’una formació completament valenciana sense cap subordinació a una altra fora dels límits geogràfics valencians.


- Intenta vertebrar un projecte de país en què Alacant com a segona ciutat en nombre de població és fonamental.


- Ha participat activament en la manifestació del 25 d’Abril a Alacant ciutat i així ha donat exemple de la importància d’Alacant en el context nacionalista valencià.


- En aquestes fogueres, el BLOC ha realitzat una campanya activa lliurant premis, repartit pamflets, publicant notes de premsa (en periòdics i via email), pegant cartells, etc amb la finalitat de fer al BLOC un partit que defensa la festa alacantina.


- Ha realitzat determinades accions a favor del xicotet comerç alacantí, situant-se en contra de les grans centres comercials. Per exemple, ha defensat el Mercat Central d’Alacant.


3. UNIÓ VALENCIANA


Elements forts:


- Com a ingredient atractiu cap a l’electorat alacantí, tenim que, com UV es tracta d’un partit regionalista, centrat i constitucionalista pot tindre una major recepció en lloc de partits com el BLOC, ERPV, etc que, potser, es situen en posicions més maximalistes al sobrepassar la Constitució.


Elements febles (mancances):


- UV pràcticament no posseeix cap implantació a Alacant ciutat. No té seu a Alacant ciutat. I al no tindre tampoc pràcticament representació municipal a la província d’Alacant, no pot tindre suport de comarques limítrofes.


En definitiva, a Alacant ciutat UV ni es presenta a les eleccions locals ni disposa de gent treballant activament en la ciutat


Components valencianistes i alacantinistes:


- Es tracta d’una força d’estricta obediència valenciana al no tindre cap subordinació fora de l’àmbit valencià. A pesar d’això, en la seua obsessió anticatalanista, ha descuidat el seu missatge valencianista i s’ha centrat en una suposada invasió catalana.


- Sobre els components alacantinistes, podríem dir que més aviat són escassos. Tenint com a exemple, tot i que no siga d’Alacant ciutat, la reivindicació constant de la formació regionalista a favor que la Dama d’Elx es quede en la ciutat il·licitana.


4.ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ


Elements forts:


- Ser coneguda a través dels mitjans de comunicació per la seua força a Catalunya.


- Disposar d’una gran infraestructura econòmica a l’hora de les eleccions municipals, autonòmiques, estatals i europees. (Vora dels 500.000€ a les eleccions europees passades).


- Tindre representació i, a més a més, ser un partit clau en l’estabilitat del govern de l’Estat permet que ERPV faça arribar a ERC les seues propostes, iniciatives, etc i fins i tot introduir alguna millora en les infraestructures alacantines (soterrament de les vies del tren) als PGE.


- ERC posseeix persones en qualificades que treballen per al partit a Catalunya i, en qualsevol moment, podem assessorar a ERPV d’Alacant.


- Disposen d’una web específica per a Alacant.


Elements febles (mancances):


-A pesar dels avantatges citats anteriorment, no tenen una implantació considerable a Alacant ciutat. La majoria dels votants valencianistes ( i fins i tot pancatalanistes) voten BLOC i, en algunes ocasions, EUPV.


- Tenen dificultats a l’hora de fer arribar el seu missatge: no disposen de cap periòdic o televisió local al seu abast alhora que certs mitjans de comunicació presenten ERPV com un partit radical, separatista, etc.


- Segons tinc entès, a la vista de la manca de fruits de les inversions realitzades per ERC a territori valencià i també pel retrocés d’ERC a Madrid (pèrdua del grup parlamentari propi i conseqüentment de diners...) s’està platejant un reduïment fort de les despeses al PV


Components valencianistes i alacantinistes:


- Defensen la llengua. Encara que generalment fan servir la denominació de “català”, moltes vegades per a acostar-se a la normalitat del carrer utilitzen el nom de “valencià”.


- Aposten per les tradicions alacantines Moros i Cristians,etc (de fet algun dirigent republicà hi participa activament), pel xicotet comerç tradicional valencià, etc.


5. COALICIÓ VALENCIANA (CVa)


Elements febles (mancances):


- Tenen una escassa (quasi inexistent) presència a la ciutat d’Alacant; en les passades eleccions municipals vam poder veure alguns cartells electorals en les zones reservades per a aquesta finalitat i alguna campanya al costat de la Plaça de Bous (repartint publicitat i propaganda del partit polític, etc), però durant la resta de temps no va tindre cap mena de projecció a la ciutat.


-Els alacantins no presenten cap mostra de preocupació en el sentit d’una possible invasió catalana, com sí que la tenen algunes persones determinades de València ciutat i rodalies i, per tant, és molt difícil que voten un partit que bàsicament el que fa és atacar Catalunya


Components valencianistes i alacantinistes:


- Com a components valencianistes, podríem dir que defensen la llengua valenciana (a la seua forma), i la nostra cultura: tenen la web en valencià, realitzen determinades conferències relacionades amb la lectura valenciana ( a València ciutat en realitzen sobre, per exemple, el valencià com a llengua mil·lenària, diversos escriptors valencians que fan servir les Normes del Puig com Chimo Lanuza hi participen aportant la seua visió al problema sobre la imposició catalana, etc). Evidentment, moltes vegades aquestes campanyes en realitat presenten un rerefons més aviat anticatalà i espanyolista que valencianista.


- Han defensat de valent el PHN (Pla Hidrològic Nacional).


- Respecte als ingredients alacantinistes, no n’hem trobat cap. Podríem citar únicament que han defensat que la Dama d’Elx torne a la ciutat il·licitana.


6.VECINOS POR ALICANTE


Elements forts:


- Han aconseguit tindre una presència relativament intensa en la ciutadania alacantina; nombroses campanyes portades a terme per aquesta plataforma política, etc.


- El seu caràcter de no alinear-se amb el PP i el PSOE (i altres partits “professionals”) han fet que moltes persones es senten representats per aquest partit, ja que veuen que són veïns d’Alacant i, en principi, no volen cap ànsia de poder, sinó, simplement, millorar la seua ciutat.


- Disposa d’una seu al centre d’Alacant.


Elements febles (mancances):


- Tot i això, no tenen la força d’un partit “professional” amb representació municipal, autonòmica, etc.


- Segurament no disposaran de grans recursos econòmics a causa que no tenen càrrecs electes, ni molts militants.


Components valencianistes i alacantinistes:


- En el seu programa electoral del 2007 hem vist: “Promocionaremos el uso, conocimiento y difusión del valenciano como un elemento del presente, pasado y futuro cultural y social de la ciudad. Para ello, en una primera fase, procederemos a la edición bilingüe de todos los impresos y propaganda municipales, y a la puesta en marcha de aulas de adultos para la enseñanza del valenciano"


- I pel que fa a elements esctrictament alacantins: “Dignificaremos, en colaboración con la Comisión de Hogueras, las Hogueras de Sant Joan y fomentaremos la unión por distritos, la confección de un reglamento para el control del gasto, el matenimiento de la estética de los monumentos y la ambientación fogueril, reforzando su carácter cultural, turístico y festivo”.


Luis Moreno


dimecres, 22 de juliol de 2009

PER TERRES DE L’ALACANTÍ


El passat dia 30 de Maig (i demane perdó per tot el que he tardat en fer esta xicoteta crònica….) alguns membres del PUNT DE DEBAT ALACANTÍ, juntament amb amics i coneguts (entre els quals vam tindre l’honor de poder comptar amb Joaquim Torres i Godorri, escriptor, lluitador anti-consumista i català cosmopolita) vàrem fer un recorregut d’allò més interessant per la part oriental de la nostra Comarca: Sant Joan, Mutxamel, Orgègia, ... centrada en el coneixement de la nostra història, concretament en allò referent al nostre patrimoni hidràulic i agrícola).


L’excursió va estar orientada en tot moment pels comentaris de Carles Brotons, nadiu de la zona, mestre coratjut i defensor de moltes causes nobles (entre elles la nostra…). El referent immediat havia estat una visita al Pantà de Tibi que m’havia deixat amb la inquietud de vore com es desenrotllava més avall el sistema hidràulic que permeté, temps enrere, que Alacant començara a esdevenir productor de plusvalues agràries i, per tant, potencial creador d’una “urbs” potent (com de fet va succedir al llarg dels 1700…, juntament amb el catalitzador de la seua promoció portuària.

El que vam vore superà les nostres expectatives (almenys les meues….). Vegérem un sistema perfectament organitzat (encara que hui en dia decadent i avocat a crisi imminent….) que justifica sobradament la urgència d’actuacions restauradores. També aprenguérem, a més a més, tot un vocabulari específic de paraules en valencià sobre els usos i la tecnologia hidràulica agrària.


Després vam visitar dues explotacions agràries que ens permeteren conéixer dues famílies de vertaders “amadors” de les nostres terres, oberts tant al progrés de la tècnica, a l’exploració de noves produccions, de nous mercats, etc, com sumament respectuosos del medi ambient i de la defensa de les nostres varietats i produccions tradicionals. I al costat…. el veinat amenaçant de les infraestructures que semblen voler ocupar-ho tot, i una destrucció preocupant del paisatge que atorga a les nostres terres un aspecte desèrtic (que ja fou pressentit i expressar per autors com Gabriel Miró, en breu lectura feta per Carles Brotons).


El recorregut hagué de ser interromput abans del que havíem pensat (per falta de temps, que no d’interés….) i vam quedar en fer la segona part (la “ronda occidental” per Sant Vicent, les pedanies “ocultes” d’Alacant i els voltants de Foncalent) en el proper Setembre.


No vos pergueu, benvolguts amics, l’oportunitat d’agefir-vos al comiat!!!


Josep Lluís Mira i Conca